Докази на еволуција кои можете да ги најдите на вашето тело




Ја имаш насмевката на мајка ти, очите на татко ти и ушите на цицач од периодот тријас.


Топ:

Контакт

Маркетинг

Услови за користење