Како ќе изгледаат луѓето за 1000 години?
Ќе се смене нашиот надворешен и  внатрешен опис. Гените ќе еволуираат на микроскопско ниво. 

Топ:

loading...

Контакт

Маркетинг

Услови за користење